Wat is Triade-Borderline?
Op 24 maart 1997 organiseerde de Stichting Labyrint~In Perspectief een overleg voor professionals/hulpverleners, mensen met Borderline en familie met de vraag: Is het zinnig om een landelijke 'stuurgroep' in te stellen die de activiteiten voor mensen met Borderline en familie bundelt, ervoor zorgt dat zaken elkaar niet storend overlappen en die samenwerking met de hulpverlening initieert? Dit overleg was de eerste stap naar Triade-Borderline.Triade-Borderline heeft sindsdien activiteiten voor mensen met Borderline en hun familie gebundeld, en samenwerking ge´nitieerd.
Doelstelling
Het doel van Triade-Borderline is kwaliteitsverbetering van de hulpverlening bij Borderline en bevordering van samenwerking op het gebied van Borderline. Daarnaast wil Triade-Borderline een platform bieden voor uitwisseling van visie, wetenschappelijk onderzoek en ervaringen met betrekking tot (activiteiten op het gebied van) Borderline.
Missie
De missie van Triade-Borderline is daarbij blijvend van belang: het werken met drie partijen (hulpverleners, mensen met Borderline en familie) en deze samenwerking uitdragen naar andere regio's/GGZ-instellingen.
Vertegenwoordiging
In Triade-Borderline zijn leden van de Stichting Borderline (belangenorganisatie voor mensen met Borderline), de Stichting Labyrint~In Perspectief (belangenorganisatie voor familieleden van mensen met psychiatrische problemen) en professionals uit de geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigd.
Vergaderfrequentie

De deelnemers van Triade-Borderline (9) komen gemiddeld om de 7 Ó 8 weken bij elkaar om te vergaderen. Vergaderplaats is Utrecht.

Deelnemers
Gerard de Roos
circuitdirecteur bij GGNet locatie Apeldoorn

Erwin van Meekeren
psychiater, hoofd behandeling bij Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, locatie Den Haag

Hans de Jong
trainer/ staffunctionaris bij  Scelta, expertisecentrum persoonlijkheidsproblematiek, locatie Den  Haag

Liduina Wildenburg
familielid (moeder van) en vrijwilligster bij  Stichting Labyrint~In Perspectief

Kavita Anneveldt
ervaringsdeskundige en vrijwilligster bij Stichting Borderline

Trudy Burgwal
 ervaringsdeskundige en vrijwilligster bij Stichting Borderline

Bettine Sarton
ervaringsdeskundige en vrijwilligster bij Stichting Borderline

Vacature
Familielid, Stichting Labyrint-In-Perspectief

Vacature
Preventiefunctionaris GGZ