Aanmelding publieksdag Borderline 13 december 2014
Landelijke Publieksdag Borderline 2014

Geachte heer/mevrouw.

Graag maken wij u attent op de publieksdag Borderline zaterdag 13 december bij Meeting Plaza in Utrecht. (Hoog Catharijne)
De publieksdag is bedoeld voor mensen met borderlineproblematiek of zij die zich hierin herkennen, familie en naastbetrokkenen van mensen met borderline, hulp- en dienstverleners, schooldecanen en alle andere geďnteresseerden.

Tijdens deze middag wordt zowel plenair als in workshops voorlichting gegeven over thema’s die direct met Borderline te maken hebben. Plenair spreken twee ervaringsdeskundigen, iemand met borderline en een omstander. Zij vertellen vanuit hun eigen ervaring en perspectief over borderline. Na het plenaire gedeelte kunt u 2 workshops van uw keuze volgen. In de pauzes is er gelegenheid bij de informatiestands van GGZ instellingen, belangenorganisaties en uitgeverij BOOM informatie in te winnen.

In de workshops, die door professionals en/of ervaringsdeskundigen worden gegeven, zullen verschillende thema’s besproken worden. Het is de bedoeling dat u bij aanmelding opgeeft welke workshops uw interesse hebben (2 voorkeuren + 1 reserve voor het geval beide workshops vol zijn)

De middag zal worden afgesloten met een compilatie uit het cabaretprogramma ‘Over de grens’.

U kunt zich voor deze middag opgeven door een email te sturen naar Anne Melville a.melville@ggnet.nl en de entreekosten voor de middag over te maken.

•Vermeld bij het onderwerp van de email, Aanmelding Landelijke Publieksdag Borderline 2014 en neem in de email de volgende gegevens op: Naam, adres, postcode, woonplaats van degene die het geld overmaakt en de namen van de overige deelnemers die u wilt opgeven. Geef ook uw voorkeuren (2 + 1 reserve) voor een workshop op.

•De entreekosten van de middag bedragen € 7,50 voor donateurs van Stichting Borderline en € 12,50 voor niet donateurs. Dit is incl. een broodje tussen de middag en wat te drinken. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnr.
NL41 INGB0008282791 t.n.v. Stichting Borderline in Utrecht onder vermelding van namen deelnemers.

Na de aanmelding via email en betaling van de entreekosten (aan de zaal niet mogelijk) ontvangt u een bevestiging en is uw deelname pas definitief! Een uitdraai van de bevestigingsmail is tevens uw toegangsbewijs voor de middag. De deelnemerslijst gaat op volgorde van betaling!

Voor inlichtingen over deze middag kunt u contact zoeken met Hans de Jong
Telefoon 070-7000200 op ma,di, do en vrij tussen 8.30 en 10.00 en tussen 16.00 en 17.00 uur

Namens Stichting Borderline,
Hans de Jong

Programma:

12.00 uur – 13.00uur Registratie deelnemers en ontvangst, lunch en bezoek infostands

13.00 uur -13.15 uur Plenaire opening, welkom

13.15 uur - 14.15 uur Plenaire voordrachten

14.15 uur - 14.45 uur Pauze, bezoek infostands

14.45 uur -15.45 uur Workshop 1

15.45 uur- 16.15 uur Pauze, bezoek infostands

16.15 uur -17.00 uur Workshop 2

17.15 uur - 17.45uur Theatervoorstelling ‘Over de grens’

17.45 uur – 18.30 Afsluitend drankje en napraten

18.30 uur Einde publieksdagWorkshops publieksdag 13 december 2014


1.Informatie over de behandelmethodiek Mentalization-Based Treatment (MBT)
Een workshop voor alle geďnteresseerden. Bij de MBT wordt uitgegaan van het principe dat een borderline persoonlijkheidsstoornis een stoornis is in de hechting en in het mentaliseringsvermogen. Mentaliseren houdt in dat mensen het doen en laten van zichzelf en anderen waarnemen en begrijpen in termen van gevoelens, gedachten, bedoelingen, verlangens. Patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben vaak problemen op dit gebied.

2.Borderline hebben en moeder (of vader) zijn, waar loop je tegen aan?
Een workshop voor ouders met Borderline die ervaringen met elkaar over het opvoeden en de lastigheden daarbij met elkaar willen delen.

3.Borderline de baas
Een workshop voor familieleden en naastbetrokkenen waarin voorlichting wordt gegeven over de ondersteuningscursus ‘Borderline de baas’ en waarin ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden.

4.Waar moet je als hulpverlener op letten in de behandeling/begeleiding van mensen met Borderline
Een workshop voor hulpverleners en schooldecanen en anderen die professioneel te maken hebben met het behandelen of begeleiden van mensen met borderlineproblematiek.

5.Borderline en zelfbeschadiging
Een workshop voor alle geďnteresseerden waarin voorlichting wordt gegeven over waarom mensen zichzelf beschadigen en wat je zou kunnen doen om het te stoppen.

6.Hoe ga je om met het stigma Borderline
Een workshop voor mensen met Borderline en mensen die zich in deze problematiek herkennen. Het onderling uitwisselen van ervaringen hoe je omgaat met het negatieve stigma wat nog steeds in de buitenwereld over iemand met Borderline heerst.

7.Steekje los, informatie over Borderline in spelvorm
Een workshop voor alle geďnteresseerden.
Door met elkaar een bordspel te spelen en vragen te beantwoorden wordt spelenderwijs goede informatie gegeven over alles wat met borderline te maken heeft.

8.Borderline en zelfhulp via e-health
door Erwin van Meekeren (psychiater)

In deze workshop wordt uitleg gegeven op welke manier je thuis achter je PC met behulp van een nieuw en uniek online zelfhulpprogramma (gebaseerd op het zeer succesvolle Borderline Hulpboek) aan je borderlineproblematiek kan werken. Je kan zelf aan de slag, vrienden of familie betrekken, maar het ook goed inpassen in een reguliere behandeling. In alle gevallen heb je zelf veel meer regie! Kijkje nemen? (demo): www.boompsychologie.nl/product/2708/Borderline
Overige agendapunten


programma en aanmelding publieksdag 2016
Zie www.publieksdagborderline.nl...

Aankondiging publieksdag 2016
Ook dit jaar zal Stichting Borderline weer een landelijke publieksdag organiseren voor iedereen die zich denkt te herkennen in de Borderlineproblemati...

Landelijke publieksdag Borderline 2015
De landelijke publieksdag 2015 wordt gehouden op zaterdag 21 november bij Meeting Plaza in Utrecht (Hoog Catharijne) Zie voor aanmeldingsprocedure e...

Publieksdag 23 november volgeboekt
De publieksdag Borderline die 23 november wordt georganiseerd in Utrecht is volgeboekt. Helaas kunnen we geen nieuwe aanmeldingen meer plaatsen....

Aanmelding publieksdag Borderline 2013
Op zaterdagmiddag 23 november zal weer een publieksdag Borderline georganiseerd worden in Utrecht bij Meeting Plaza Utrecht. Deze dag is bedoeld voor...

Publieksdag Borderline 29 september 2012
Op zaterdagmiddag 29 september organiseert Stichting Borderline in nauwe samenwerking met Triade borderline een publieksmiddag in de RAI in Amsterdam....

Nieuw boek: 'Borderline Belevenissen'
Ervaringen van mensen met borderline en hun naasten Hogrefe, ISBN 9789079729418 Kitty van der Heijden, arbeids en organisatiepsychologe heeft voor...

Zeer geslaagde publieksdag
Stichting Borderline beleefde een zeer geslaagde publieksdag, een uitverkochte zaal met 230 bezoekers! Informatie over deze dag en de theatervoorstel...

Theatervoorstelling 'over de grens'
Over de grens (in ontwikkeling) Theaterstuk waarin de beleving van iemand met een Borderlinepersoonlijkheids st...

Nieuw boek 'Omgaan met borderline'
Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door sterke stemmingswisselingen en heftige, emotionele en impulsieve reacties. Het is ...

Verslag publieksdag 17 sept. 2010
Verslag Publieksdag Borderline op 17 september 2010 Door Hans de Jong Ongeveer 150 deelnemers waren op de publieksdag Borderline aanwezig in het L...

Publieksdag 17/9 is volgeboekt!!!
Het is helaas niet meer mogelijk u op te geven voor de publieksdag op 17 september 2010 in Utrecht. 185 bezoekers hebben zich opgegeven voor deze pub...

Programma publieksdag 17 /9
Programma Publieksdag 17 september 2010 Het programma heeft twee premičres en bestaat uit twee hoofdzaken: 1. Voorlichting over de borderlinestoor...

Winnaars Triade Borderline award 2009
Triade Borderline award 2009 Op de landelijke publieksdag Borderline op 7 november 2009 werd voor de derde keer de Triade-Borderline award uitger...

Programma en aanmelding publieksdag
Programma en aanmelding publieksdag Bordeline zaterdag 7 november 2009 Landelijke Publieksdag Borderline ‘Heden, verleden en toekomst’ Locatie:...

Sprekers en workshopgevers publieksdag 7 november
Publieksdag Borderline besteedt o.a. aandacht aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking. Sprekers en wo...

Uitleg werking crisiskaart
Hoe kom je aan een crisiskaart? 1. Je hebt eerst een gesprek met een crisiskaart consulent, waarin besproken wordt wat er op je crisiskaart moet ko...

Verslag voorlichtingsbijeenkomst Triade
Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst “Vroegsignalering” bij crisis” Op 10 april 2008 organiseert Triade haar tweejaarlijkse werkbijeenkomst....

Winnaar Triade Borderline award 2006
Afgelopen zaterdag 6 november werd op de bomvolle publieksdag Borderline (300 bezoekers) de Triade Borderline award 2006 door Pia Dijkstra uitgereikt ...