Nieuw boek 'Omgaan met borderline'
Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door sterke stemmingswisselingen en heftige, emotionele en impulsieve reacties.
Het is vaak lastig om te gaan met iemand die borderline heeft. Niet alleen de partner en gezinsleden, maar ook vrienden en collega’s zijn genoodzaakt te reageren op de vaak complexe problematiek. Dit boek gaat in op de symptomen en wat voor behandelingen er mogelijk zijn, maar ook ligt de nadruk op hoe een betrokkene met deze problematiek om kan gaan. De lezer wordt in korte en helder geschreven hoofdstukken meegenomen van de theorie naar de praktijk. Daarnaast zijn er een lijst met nuttige adressen en uitleg over de belangenverenigingen opgenomen.

Over de auteur(s):
Erwin van Meekeren is psychiater en hoofd Behandelzaken bij Scelta, Expertisecentrum voor Persoonlijkheidsproblematiek. Hij heeft vele publicaties over borderline op zijn naam staan, zoals het Boom Hulpboek Borderline (2006, achtste druk in 2010). Samen met Hans de Jong is hij voorzitter van het landelijk Triade Borderlineplatform, waarin patiënten, familieleden en hulpverleners vertegenwoordigd zijn.
Hans de Jong is staffunctionaris, trainer en netwerk-functionaris bij Scelta, en daarbinnen de contactpersoon voor de familie en verantwoordelijk voor het te voeren familiebeleid. Met Erwin van Meekeren organiseert hij onder andere de landelijke Publieksdag Stichting Borderline. Hij is waarnemend voorzitter van de Stichting Borderline

ISBN: 9789461050403
Uitgeverij Boom, Paperback, 160 blz.
€ 22,50

Lees de recensie van Paula Rubingh-Heijligers, vrijwilligster van Stichting Labyrint-In Perspectief

Recensie 'Omgaan met Borderline'
Als naastbetrokkene mocht ik uit handen van de vertegenwoordigster van uitgeverij BOOM het eerste exemplaar ontvangen van het boek “Omgaan met borderline” geschreven door Erwin van Meekeren en Hans de Jong. Volgens de ondertitel is het “een praktische gids voor naastbetrokkenen”. Daar moest ik het mijne van weten. Het boek heeft een rustige uitstraling en leest plezierig. Er is een wat grotere letter op beige papier gebruikt. Aan het begin van ieder hoofdstuk staat kort weergegeven wat besproken gaat worden.
Eenmaal aan het lezen was ik al snel verdiept in borderline, een persoonlijkheidsstoornis met instabiele emotionaliteit, impulsiviteit en identiteitsproblemen. In het eerste gedeelte wordt beschreven wat borderline is en hoe je het herkent . Wist u bijvoorbeeld dat je uit je eigen reactie kunt afleiden of je partner, kind of andere naaste mogelijk borderline heeft? Voor mij een eyeopener. Ook wordt beschreven welke behandeling mogelijk is. Helaas is er geen eenduidige oplossing omdat ieder mens anders is en geen situatie hetzelfde. Dé persoon met borderline bestaat niet, evenmin als specifieke problemen. Elke behandeling is individueel.

Dat is allemaal wel leuk en aardig, maar voor mij is de hamvraag: Hoe moet ik met mijn relatie met borderline omgaan, zodat we ons beiden prettig, begrepen en gelukkig voelen? Dat vertelt het tweede deel van het boek. Er zijn adviezen voor intimi, voor professionals in de zorg en voor andere relaties zoals b.v. de buurman, sportcoach of de werkgever. De meeste waren mij wel bekend, maar voor mensen die recent met borderline geconfronteerd worden zijn het nuttige handvatten.
Er is ook een hoofdstuk met “veel gestelde vragen”, een herkenning van mijn eigen zoektocht. In dit deel wordt geregeld iets herhaald dat ook al in voorgaande hoofdstukken aan de orde is geweest. Voor mij niet zo nodig, voor anderen misschien juist prettig. Wat ik erg waardevol vind, is het pleidooi dat in “Omgaan met borderline” gehouden wordt voor het betrekken van familie bij de behandeling van mensen met deze persoonlijkheidsstoornis. Wij hebben immers al geruime tijd ervaring met iemand met borderline voordat de hulpverlening in beeld komt en weten als geen ander welke gedrag er kan ontstaan bij teveel prikkels.
De Triade Borderline zet zich in om patiënt, hulpverlener en familie samen te laten communiceren over behandeling, crisisplan en nazorg. En als je het als familie allemaal niet meer ziet zitten, kun je bij de Stichting Labyrint-In Perspectief aankloppen voor lotgenotencontact, een luisterend oor en informatie. Het boek sluit af met vele bijlagen, zoals een lijst met nuttige adressen (altijd handig), literatuur, diagnostiek en classificatie en medicijnen en dergelijke.

De schrijvers zijn er in geslaagd een boeiend boek te maken over “hoe om te gaan met iemand met borderline”, een praktische gids voor naastbetrokkenen.

Paula Rubingh-Heijligers
Vrijwilligster bij Stichting Labyrint-In PerspectiefOverige agendapunten


programma en aanmelding publieksdag 2016
Zie www.publieksdagborderline.nl...

Aankondiging publieksdag 2016
Ook dit jaar zal Stichting Borderline weer een landelijke publieksdag organiseren voor iedereen die zich denkt te herkennen in de Borderlineproblemati...

Landelijke publieksdag Borderline 2015
De landelijke publieksdag 2015 wordt gehouden op zaterdag 21 november bij Meeting Plaza in Utrecht (Hoog Catharijne) Zie voor aanmeldingsprocedure e...

Aanmelding publieksdag Borderline 13 december 2014
Landelijke Publieksdag Borderline 2014 Geachte heer/mevrouw. Graag maken wij u attent op de publieksdag Borderline zaterdag 13 december bij Meet...

Publieksdag 23 november volgeboekt
De publieksdag Borderline die 23 november wordt georganiseerd in Utrecht is volgeboekt. Helaas kunnen we geen nieuwe aanmeldingen meer plaatsen....

Aanmelding publieksdag Borderline 2013
Op zaterdagmiddag 23 november zal weer een publieksdag Borderline georganiseerd worden in Utrecht bij Meeting Plaza Utrecht. Deze dag is bedoeld voor...

Publieksdag Borderline 29 september 2012
Op zaterdagmiddag 29 september organiseert Stichting Borderline in nauwe samenwerking met Triade borderline een publieksmiddag in de RAI in Amsterdam....

Nieuw boek: 'Borderline Belevenissen'
Ervaringen van mensen met borderline en hun naasten Hogrefe, ISBN 9789079729418 Kitty van der Heijden, arbeids en organisatiepsychologe heeft voor...

Zeer geslaagde publieksdag
Stichting Borderline beleefde een zeer geslaagde publieksdag, een uitverkochte zaal met 230 bezoekers! Informatie over deze dag en de theatervoorstel...

Theatervoorstelling 'over de grens'
Over de grens (in ontwikkeling) Theaterstuk waarin de beleving van iemand met een Borderlinepersoonlijkheids st...

Verslag publieksdag 17 sept. 2010
Verslag Publieksdag Borderline op 17 september 2010 Door Hans de Jong Ongeveer 150 deelnemers waren op de publieksdag Borderline aanwezig in het L...

Publieksdag 17/9 is volgeboekt!!!
Het is helaas niet meer mogelijk u op te geven voor de publieksdag op 17 september 2010 in Utrecht. 185 bezoekers hebben zich opgegeven voor deze pub...

Programma publieksdag 17 /9
Programma Publieksdag 17 september 2010 Het programma heeft twee premières en bestaat uit twee hoofdzaken: 1. Voorlichting over de borderlinestoor...

Winnaars Triade Borderline award 2009
Triade Borderline award 2009 Op de landelijke publieksdag Borderline op 7 november 2009 werd voor de derde keer de Triade-Borderline award uitger...

Programma en aanmelding publieksdag
Programma en aanmelding publieksdag Bordeline zaterdag 7 november 2009 Landelijke Publieksdag Borderline ‘Heden, verleden en toekomst’ Locatie:...

Sprekers en workshopgevers publieksdag 7 november
Publieksdag Borderline besteedt o.a. aandacht aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking. Sprekers en wo...

Uitleg werking crisiskaart
Hoe kom je aan een crisiskaart? 1. Je hebt eerst een gesprek met een crisiskaart consulent, waarin besproken wordt wat er op je crisiskaart moet ko...

Verslag voorlichtingsbijeenkomst Triade
Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst “Vroegsignalering” bij crisis” Op 10 april 2008 organiseert Triade haar tweejaarlijkse werkbijeenkomst....

Winnaar Triade Borderline award 2006
Afgelopen zaterdag 6 november werd op de bomvolle publieksdag Borderline (300 bezoekers) de Triade Borderline award 2006 door Pia Dijkstra uitgereikt ...