Programma publieksdag 17 /9
Programma Publieksdag 17 september 2010

Het programma heeft twee premières en bestaat uit twee hoofdzaken:
1. Voorlichting over de borderlinestoornis
2. Aandacht voor familie/naastbetrokkenen

1.
A. Inleiding: wat is een borderlinestoornis?
B. De documentaire ‘Borderline_Line’ ken je me een beetje? die in opdracht van Stichting Borderline door Alexandra Indaco is gemaakt voor het eerst in Nederland aan het publiek wordt vertoond.
C. Discussie met publiek, ervaringsdeskundigen en acteurs

2.
A. Het perspectief van familie/naastbetrokkenen
B. Cursus ‘Omgaan met borderline’
C. Overhandiging eerste exemplaar ‘Omgaan met borderline’
D Discussie

De Premieres
De film volgt vier vrouwen met de diagnose Borderline tijdens een theaterworkshop in Amsterdam over beeldvorming. In een meeslepende en integere documentaire laten Miriam, Xiomara, Petra en Sasha het achterste van hun tong zien. Wat is Borderline? Wat doet het met je? Waarom sleept het je zo mee? En hoe is dat voor je naaste? Zij schetsen een eerlijk en indringend beeld over hun ervaringen en hoe de buitenwereld hierop reageert.

Het nieuwe boek ‘Omgaan met Borderline’ een praktische gids voor naastbetrokkenen is geschreven door Erwin van Meekeren en Hans de Jong en uitgegeven door uitgeverij Boom te Amsterdam, en wordt ten doop gehouden.

Programma:


12.15- 13.00 uur Inloop en registratie deelnemers

13.00- 13.15 uur Start programma met welkom/inleiding Hans de Jong

13.15- 13.30 uur Wat is Borderline? Door Erwin van Meekeren

13.30-13.45 uur Ervaringsverhaal door Trudy Burgwal

13.45-14.25 uur Film Border_Line ken je me een beetje?

14.25-15.00 uur Vragen/discussie (Hans de Jong)

15.00-15.30 uur Pauze

15.30-15.55 uur Perspectief familie door Ellen Siegert

15.55-16.10 uur Uitreiking 1e exemplaar boek Omgaan met Borderline

16.10-16.45 uur Discussie/vragen en afsluiting Hans de Jong

16.45- 18.00 uur Borrel


·Erwin van Meekeren is psychiater en hoofd behandeling van Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek en mede voorzitter van het landelijk platform Triade Borderline.
·Hans de Jong is sociaal netwerkfunctionaris bij Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek in Den Haag en waarnemend voorzitter van Stichting Borderline.
·Trudy Burgwal is ervaringsdeskundige bij de Gelderse Roos en werkt tevens als herstelcoach en is lid van het landelijk platform Triade Borderline namens Stichting Borderline.
·Ellen Siegert is teamleidster van Welnis Preventie. GGZ Lentis in Groningen.

Overige agendapunten


programma en aanmelding publieksdag 2016
Zie www.publieksdagborderline.nl...

Aankondiging publieksdag 2016
Ook dit jaar zal Stichting Borderline weer een landelijke publieksdag organiseren voor iedereen die zich denkt te herkennen in de Borderlineproblemati...

Landelijke publieksdag Borderline 2015
De landelijke publieksdag 2015 wordt gehouden op zaterdag 21 november bij Meeting Plaza in Utrecht (Hoog Catharijne) Zie voor aanmeldingsprocedure e...

Aanmelding publieksdag Borderline 13 december 2014
Landelijke Publieksdag Borderline 2014 Geachte heer/mevrouw. Graag maken wij u attent op de publieksdag Borderline zaterdag 13 december bij Meet...

Publieksdag 23 november volgeboekt
De publieksdag Borderline die 23 november wordt georganiseerd in Utrecht is volgeboekt. Helaas kunnen we geen nieuwe aanmeldingen meer plaatsen....

Aanmelding publieksdag Borderline 2013
Op zaterdagmiddag 23 november zal weer een publieksdag Borderline georganiseerd worden in Utrecht bij Meeting Plaza Utrecht. Deze dag is bedoeld voor...

Publieksdag Borderline 29 september 2012
Op zaterdagmiddag 29 september organiseert Stichting Borderline in nauwe samenwerking met Triade borderline een publieksmiddag in de RAI in Amsterdam....

Nieuw boek: 'Borderline Belevenissen'
Ervaringen van mensen met borderline en hun naasten Hogrefe, ISBN 9789079729418 Kitty van der Heijden, arbeids en organisatiepsychologe heeft voor...

Zeer geslaagde publieksdag
Stichting Borderline beleefde een zeer geslaagde publieksdag, een uitverkochte zaal met 230 bezoekers! Informatie over deze dag en de theatervoorstel...

Theatervoorstelling 'over de grens'
Over de grens (in ontwikkeling) Theaterstuk waarin de beleving van iemand met een Borderlinepersoonlijkheids st...

Nieuw boek 'Omgaan met borderline'
Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door sterke stemmingswisselingen en heftige, emotionele en impulsieve reacties. Het is ...

Verslag publieksdag 17 sept. 2010
Verslag Publieksdag Borderline op 17 september 2010 Door Hans de Jong Ongeveer 150 deelnemers waren op de publieksdag Borderline aanwezig in het L...

Publieksdag 17/9 is volgeboekt!!!
Het is helaas niet meer mogelijk u op te geven voor de publieksdag op 17 september 2010 in Utrecht. 185 bezoekers hebben zich opgegeven voor deze pub...

Winnaars Triade Borderline award 2009
Triade Borderline award 2009 Op de landelijke publieksdag Borderline op 7 november 2009 werd voor de derde keer de Triade-Borderline award uitger...

Programma en aanmelding publieksdag
Programma en aanmelding publieksdag Bordeline zaterdag 7 november 2009 Landelijke Publieksdag Borderline ‘Heden, verleden en toekomst’ Locatie:...

Sprekers en workshopgevers publieksdag 7 november
Publieksdag Borderline besteedt o.a. aandacht aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking. Sprekers en wo...

Uitleg werking crisiskaart
Hoe kom je aan een crisiskaart? 1. Je hebt eerst een gesprek met een crisiskaart consulent, waarin besproken wordt wat er op je crisiskaart moet ko...

Verslag voorlichtingsbijeenkomst Triade
Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst “Vroegsignalering” bij crisis” Op 10 april 2008 organiseert Triade haar tweejaarlijkse werkbijeenkomst....

Winnaar Triade Borderline award 2006
Afgelopen zaterdag 6 november werd op de bomvolle publieksdag Borderline (300 bezoekers) de Triade Borderline award 2006 door Pia Dijkstra uitgereikt ...