Programma en aanmelding publieksdag
Programma en aanmelding publieksdag Bordeline
zaterdag 7 november 2009

Landelijke Publieksdag Borderline ‘Heden, verleden en toekomst’
Locatie: Meeting Plaza Maarssen Planetenbaan 100 3606 AK Maarssen

Doelstelling
Het doel van deze publieksdag is actuele informatie te geven aan cliënten, familieleden en direct betrokkenen, hulpverleners, docenten en alle andere geïnteresseerden over de stand van zaken m.b.t. de borderline persoonlijkheidsstoornis.
Tevens vieren wij het 10 jarig bestaan van Stichting Borderline

De hele dag: expositie kunstwerken van mensen met borderline, veel informatiestands, boeken te koop, presentatie zorgprogramma’s GGZinstellingen

Organisatie: Triade-Borderline; Stichting Borderline

Voorzitters: Hans de Jong en Erwin van Meekeren

Sponsoren. Deze dag was niet mogelijk zonder de genereuze steun van:
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
Fonds NutsOhra
SKANFONDS
Stichting Borderline
Triade Borderline
Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong
Centrum Specialistische Psychotherapie (Rivierduinen)
Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek
GGNet
Stichting RIBW Twente
Zwaluw en Enk Symforagroep
Altrecht GGZ
Meeting Plaza
Benecke

Programma (exacte inhoud verderop)
Wij verzoeken iedereen om op tijd aanweig te zijn!

9.45-10.30 uur Binnenkomst en registratie
10.30 uur Start programma publieksdag

10.30-11.40 uur Over de borderlinestoornis

11.40-12.00 Prijsuitreiking Triade borderline Award door …. (BN)

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.15 uur middagprogramma
Let op! Iedere deelnemer kiest of voor het plenaire deel of voor 2 themagroepen. Indelingen gaan op volgorde van binnenkomst.

P = Plenair: Behandeling! 13.00-15.15

Themagroepen
Van 13.00-14.00 uur
A Internet I forum,chat
B Familieleden/naastbetrokkenen
C Licht verstandelijke handicap
D Werk/re-integratie
E Suïcidale crises

Van 14.15-15.15 uur
F Borderlinemoeders en ouderschap
G Het belang van ervaringsdeskundigheid
H Suïcidale crises
I Internet II E-health/internetbehandeling
J Familieleden/naastbetrokken

15.15 afsluiting gezamelijk

Inschrijving
1. Per persoon 12,50 euro storten op 57.51.08.134 t.n.v. Stichting Borderline in Utrecht; ovv naam deelnemer(s) (dit is belangrijk: moet in overstemming zijn met aanmelding(en) per email
2. Aanmelden per email, op deelnemersadministratie@benecke.nl ovv na(a)m(en) en voorkeuren (2x) in het middagprogramma, bijv. P, of F en D
Definitieve inschrijving: op volgorde van binnenkomst en indien volledig afgerond (aangemeld en betaald). U krijgt per email een bevestiging. Op de dag zelf hoort u waar u bent ingedeeld.
Er vindt geen restitutie plaats. U kunt wel iemand anders in uw plaats sturen bij verhindering.


Nadere informatie is te krijgen bij Annemieke Claproth, te bereiken van ma/vrij tot 15.30 uur op tel.06 22 16 39 37

----------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoud

Plenair 1 (ochtend)
Korte voordrachten met ruimte voor vragen.
Onderwerpen: wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis, wat is er in de loop der jaren veranderd, wat is de betekenis van de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen, hoe ga je als familie en vrienden er mee om en informatie over Triade Borderline, Stichting Labyrint~In perspectief en vooral Stichting Borderline.

Sprekers (vanuit de Triade gedachte):
Behandelaar: Erwin van Meekeren
Ervaringsdeskundigen Kavita Anneveldt en Ellen Niewold
Familie: Hans de Jong en Liduina Wildenburg

Plenair II (middag)
Behandeling: Multidisciplinaire Richtlijn én de dagelijkse praktijk
Theo Ingenhoven is voorzitter van dit deel en zal het programma inleiden met een samenvatting van de belangrijkste zaken uit de Richtlijn en de essentie van behandeling: psychotherapie Hij zal ook kort ingaan op medicamenteuze behandelingen. Marieke Schuppert en Herman Wiersema spreken over jongeren. Zij zullen duidelijk maken dat je de diagnose best kan stellen ‘onder de 18 jaar’ en vertelt wat er specifiek is aan de behandeling.

13.00 – 13.05 Welkom door voorzitter Theo Ingenhoven
13.05 – 13.20 Behandeling BPS en de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Theo Ingenhoven
13.20- 13.50 Psychotherapie. Theo Ingenhoven
13.50 -14.00 Vragen en discussie
14.00 – 14.15 pauze
14.15 – 14.45 BPS bij jongeren. Herman Wiersema en Marieke Schuppert
14.45 – 15.00 Wel of geen medicijnen bij BPS. Theo Ingenhoven
15.00 – 15.15 Vragen, discussie en afsluiting.

Themagroepen
Van 13.00-14.00 uur

A Internet: Forum,chat St Borderline: Karin /Jorinde
Wat zijn de ervaringen met forums en chatmogelijkheden?

B Familieleden/naastbetrokkenen: Tilly Gerritsma en Astrid Bruin
Communicatie met client en hulpverlener
Wat kunnen familieleden het beste doen of laten?

C Licht verstandelijke handicap: A. van den Brink en F Freriks
Mensen met een licht verstandelijk handicap én borderlineproblematiek vragen om een specifieke aanpak

D Werk/re-integratie DaAr: R. Jagt, H. Groot Koerkamp
Wat komt er allemaal kijken bij een goede re-integratie/hervatting van werk & opleiding

E Suïcidale crises: Bert van Luyn (verhinderd) wordt overgenomen door Ad Kaasenbrood
Ad Kaasenbrood, die een jarenlange ervaring op dit gebied heeft, bespreekt wat een (suïcidale) crisis is, hoe dat ontstaat en wat je zelf aan kan doen en wat je naasten en hulpverleners kunnen doen.

Van 14.15-15.15 uur

F Borderlinemoeders en ouderschap: Laurien Kraaijestein en Carolien Epping
Wat zijn de specifieke problemen bij moeders die een borderlinestoornis hebben?

G Het belang van ervaringsdeskundigheid: Trudy Burgwal en Lideke van Oosterum
Wat is de meerwaarde en het belang om ervaringsdeskundigen in de hulpverlening in te zetten

H Suïcidale crises: Bert van Luyn (verhinderd) Ad Kaasenbrood
Wat is een (suïcidale) crisis, hoe ontstaat dat en wat kan je zelf doen en wat je naasten en hulpverleners?.

I Internet II: E-health/internetbehandeling J. Klungers
Welke ontwikkelingen zijn mbt internetbehandelingen?

J Familieleden/naastbetrokkenen: Liduina Wildenburg en Hanna van Dijk
Wat doe je als je familielid of partner niet behandeld/begeleid wil worden?
Overige agendapunten


programma en aanmelding publieksdag 2016
Zie www.publieksdagborderline.nl...

Aankondiging publieksdag 2016
Ook dit jaar zal Stichting Borderline weer een landelijke publieksdag organiseren voor iedereen die zich denkt te herkennen in de Borderlineproblemati...

Landelijke publieksdag Borderline 2015
De landelijke publieksdag 2015 wordt gehouden op zaterdag 21 november bij Meeting Plaza in Utrecht (Hoog Catharijne) Zie voor aanmeldingsprocedure e...

Aanmelding publieksdag Borderline 13 december 2014
Landelijke Publieksdag Borderline 2014 Geachte heer/mevrouw. Graag maken wij u attent op de publieksdag Borderline zaterdag 13 december bij Meet...

Publieksdag 23 november volgeboekt
De publieksdag Borderline die 23 november wordt georganiseerd in Utrecht is volgeboekt. Helaas kunnen we geen nieuwe aanmeldingen meer plaatsen....

Aanmelding publieksdag Borderline 2013
Op zaterdagmiddag 23 november zal weer een publieksdag Borderline georganiseerd worden in Utrecht bij Meeting Plaza Utrecht. Deze dag is bedoeld voor...

Publieksdag Borderline 29 september 2012
Op zaterdagmiddag 29 september organiseert Stichting Borderline in nauwe samenwerking met Triade borderline een publieksmiddag in de RAI in Amsterdam....

Nieuw boek: 'Borderline Belevenissen'
Ervaringen van mensen met borderline en hun naasten Hogrefe, ISBN 9789079729418 Kitty van der Heijden, arbeids en organisatiepsychologe heeft voor...

Zeer geslaagde publieksdag
Stichting Borderline beleefde een zeer geslaagde publieksdag, een uitverkochte zaal met 230 bezoekers! Informatie over deze dag en de theatervoorstel...

Theatervoorstelling 'over de grens'
Over de grens (in ontwikkeling) Theaterstuk waarin de beleving van iemand met een Borderlinepersoonlijkheids st...

Nieuw boek 'Omgaan met borderline'
Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door sterke stemmingswisselingen en heftige, emotionele en impulsieve reacties. Het is ...

Verslag publieksdag 17 sept. 2010
Verslag Publieksdag Borderline op 17 september 2010 Door Hans de Jong Ongeveer 150 deelnemers waren op de publieksdag Borderline aanwezig in het L...

Publieksdag 17/9 is volgeboekt!!!
Het is helaas niet meer mogelijk u op te geven voor de publieksdag op 17 september 2010 in Utrecht. 185 bezoekers hebben zich opgegeven voor deze pub...

Programma publieksdag 17 /9
Programma Publieksdag 17 september 2010 Het programma heeft twee premières en bestaat uit twee hoofdzaken: 1. Voorlichting over de borderlinestoor...

Winnaars Triade Borderline award 2009
Triade Borderline award 2009 Op de landelijke publieksdag Borderline op 7 november 2009 werd voor de derde keer de Triade-Borderline award uitger...

Sprekers en workshopgevers publieksdag 7 november
Publieksdag Borderline besteedt o.a. aandacht aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking. Sprekers en wo...

Uitleg werking crisiskaart
Hoe kom je aan een crisiskaart? 1. Je hebt eerst een gesprek met een crisiskaart consulent, waarin besproken wordt wat er op je crisiskaart moet ko...

Verslag voorlichtingsbijeenkomst Triade
Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst “Vroegsignalering” bij crisis” Op 10 april 2008 organiseert Triade haar tweejaarlijkse werkbijeenkomst....

Winnaar Triade Borderline award 2006
Afgelopen zaterdag 6 november werd op de bomvolle publieksdag Borderline (300 bezoekers) de Triade Borderline award 2006 door Pia Dijkstra uitgereikt ...