Uitleg werking crisiskaart
Hoe kom je aan een crisiskaart?

1. Je hebt eerst een gesprek met een crisiskaart consulent, waarin besproken wordt wat er op je crisiskaart moet komen te staan.
2. Bij dit gesprek staan een paar vragen centraal, zoals: Waaraan is een (beginnende) crisis bij jou te herkennen? Indien van toepassing komt ook je crisisverleden aan de orde.
3. En vooral: wat moet er gebeuren zodat je weer in evenwicht kunt komen?
4. Hoe kunnen (crisis)-hulpverleners of je omgeving het beste met jou omgaan als je in crisis bent? Wat moeten ze wel of juist niet doen?
5. Wie moet er gebeld worden? Wie vangt jouw kinderen op?
6. Wie mag er namens jou het woord voeren als je daartoe zelf even niet in staat bent?
7. Na dat gesprek stuurt de consulent je een samenvatting toe van wat er besproken is. Die samenvatting is het concept-crisisplan.
8. Vervolgens ga je met dit concept aan de slag. Wat moet er bij, dat je was vergeten te zeggen tijdens het gesprek? Staan er dingen in, waarvan je vindt dat ze anders gezegd moeten worden of waarvan je vindt dat ze helemaal geschrapt moeten worden?
9. Voordat je het voorlegt aan alle betrokkenen kun je er voor kiezen om eerst het door jou gecorrigeerde concept-crisisplan terug te sturen naar de consulent, die jouw concept dan aanpast.
10. Daarna leg je het concept-crisisplan voor aan degenen die kunnen helpen als je in een crisis raakt of dreigt te raken.
11. Je hebt de medewerking nodig van een aantal mensen uit je omgeving, ook van je behandelaar en huisarts.
12. Wie verzorgt bijvoorbeeld je huisdier en/of de kamerplanten als je moet worden opgenomen?
13. Wie zorgt ervoor dat de post bij je wordt gebracht?
14. Wie let er op dat je uitkering geen gevaar loopt?
15. Door wie word je ziek gemeld bij je werkgever en bij de club, waar je lid van bent?
16. En, heel belangrijk!: Wie houdt er in de gaten welke crisis-medicatie je krijgt toegediend?
17. Over deze dingen onderhandel je als het ware met mensen in je omgeving. Het kan gaan om je partner, een familielid of een goede vriend of vriendin. Maar ook je behandelaar (als je die hebt) of je woonbegeleider kunnen hun zegje doen en hun steentje bijdragen.
18. Het resultaat van deze onderhandelingen wordt verwerkt in het definitieve crisisplan.
19. De mensen die willen helpen, tonen dat door hun handtekening onder het plan te zetten.
20. Tot slot maakt de crisiskaart consulent een verkorte versie van het crisisplan. Dat is de tekst die op de crisiskaart komt te staan.
21. Jij zelf draagt de kaart bij je.
22. De ondertekenaars van het crisisplan krijgen van de consulent allemaal een exemplaar van het plan toegestuurd, zodat iedereen van elkaar weet wie wat doet, als er een crisis bij je dreigt.

Overige agendapunten


programma en aanmelding publieksdag 2016
Zie www.publieksdagborderline.nl...

Aankondiging publieksdag 2016
Ook dit jaar zal Stichting Borderline weer een landelijke publieksdag organiseren voor iedereen die zich denkt te herkennen in de Borderlineproblemati...

Landelijke publieksdag Borderline 2015
De landelijke publieksdag 2015 wordt gehouden op zaterdag 21 november bij Meeting Plaza in Utrecht (Hoog Catharijne) Zie voor aanmeldingsprocedure e...

Aanmelding publieksdag Borderline 13 december 2014
Landelijke Publieksdag Borderline 2014 Geachte heer/mevrouw. Graag maken wij u attent op de publieksdag Borderline zaterdag 13 december bij Meet...

Publieksdag 23 november volgeboekt
De publieksdag Borderline die 23 november wordt georganiseerd in Utrecht is volgeboekt. Helaas kunnen we geen nieuwe aanmeldingen meer plaatsen....

Aanmelding publieksdag Borderline 2013
Op zaterdagmiddag 23 november zal weer een publieksdag Borderline georganiseerd worden in Utrecht bij Meeting Plaza Utrecht. Deze dag is bedoeld voor...

Publieksdag Borderline 29 september 2012
Op zaterdagmiddag 29 september organiseert Stichting Borderline in nauwe samenwerking met Triade borderline een publieksmiddag in de RAI in Amsterdam....

Nieuw boek: 'Borderline Belevenissen'
Ervaringen van mensen met borderline en hun naasten Hogrefe, ISBN 9789079729418 Kitty van der Heijden, arbeids en organisatiepsychologe heeft voor...

Zeer geslaagde publieksdag
Stichting Borderline beleefde een zeer geslaagde publieksdag, een uitverkochte zaal met 230 bezoekers! Informatie over deze dag en de theatervoorstel...

Theatervoorstelling 'over de grens'
Over de grens (in ontwikkeling) Theaterstuk waarin de beleving van iemand met een Borderlinepersoonlijkheids st...

Nieuw boek 'Omgaan met borderline'
Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door sterke stemmingswisselingen en heftige, emotionele en impulsieve reacties. Het is ...

Verslag publieksdag 17 sept. 2010
Verslag Publieksdag Borderline op 17 september 2010 Door Hans de Jong Ongeveer 150 deelnemers waren op de publieksdag Borderline aanwezig in het L...

Publieksdag 17/9 is volgeboekt!!!
Het is helaas niet meer mogelijk u op te geven voor de publieksdag op 17 september 2010 in Utrecht. 185 bezoekers hebben zich opgegeven voor deze pub...

Programma publieksdag 17 /9
Programma Publieksdag 17 september 2010 Het programma heeft twee premières en bestaat uit twee hoofdzaken: 1. Voorlichting over de borderlinestoor...

Winnaars Triade Borderline award 2009
Triade Borderline award 2009 Op de landelijke publieksdag Borderline op 7 november 2009 werd voor de derde keer de Triade-Borderline award uitger...

Programma en aanmelding publieksdag
Programma en aanmelding publieksdag Bordeline zaterdag 7 november 2009 Landelijke Publieksdag Borderline ‘Heden, verleden en toekomst’ Locatie:...

Sprekers en workshopgevers publieksdag 7 november
Publieksdag Borderline besteedt o.a. aandacht aan kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking. Sprekers en wo...

Verslag voorlichtingsbijeenkomst Triade
Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst “Vroegsignalering” bij crisis” Op 10 april 2008 organiseert Triade haar tweejaarlijkse werkbijeenkomst....

Winnaar Triade Borderline award 2006
Afgelopen zaterdag 6 november werd op de bomvolle publieksdag Borderline (300 bezoekers) de Triade Borderline award 2006 door Pia Dijkstra uitgereikt ...